Mandag d. 5 december 2016 kl. 19:00 d kl.
Advent
Torsdag d. 8 december 2016 kl. 19:00 d kl.
Sola Gratia

Lovsangsaften på Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, Hillerød

Se mere på https://www.facebook.com/solagratiaDK 

Søndag d. 11 december 2016 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Musikere fra Hillerød Frimenighed hjælper med at synge julen ind.

Sted: Langdraget 231, Gilleleje

Søndag d. 11 december 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Peter Olsen

Tekst: Salmernes Bog 100

Juniortræf
Mulighed for forbøn
 

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.