Søndag d. 24 marts 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Stig Richard Hansen

Tekst: Lukasevangeliet 11,14-28

Juniortræf

Mandag d. 25 marts 2019 kl. 19:00 d kl.
Annas oplevelser

Anna deler nogle af ting med os, som hun har oplevet.

Onsdag d. 27 marts 2019 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning i Bethania
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 10,16-33: Dæmonernes bæger og
1 Korintherbrev 11,17-34: Nadveren

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

Søndag d. 31 marts 2019 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestefællesskab i Gilleleje

Netprædiken

Velkommen til Gudstjeneste 

hver søndag kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.