Søndag d. 18 marts 2018 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Reidar Puggaard Poulsen

Tema: LM 150 år. Det brænder vi for: Nådegaver i funktion, 1 Korintherbrev 12,4-27

Juniortræf

Mulighed for forbøn

Mandag d. 19 marts 2018 kl. 19:00 d kl.
Maria Legarth står for aftenen

Emne: Tydelig mission

Onsdag d. 21 marts 2018 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning i Bethania

Underviser: lærer på Dansk Bibel-Institut Torben Kjær

Teks: Matthæusevangeliet 26-28

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

Søndag d. 25 marts 2018 kl. 19:30 d kl.
Gudstjeneste - palmesøndag

Prædikant: Søren Brosbøl

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Nyheder fra Luthersk Mission

23. juni 2017

”Vi har kun fået positive reaktioner, og både børn og voksne øver sig på sangene derhjemme.”

I Luthersk Missions legestue i Rønne...

------
21. juni 2017

En betydelig andel af de unge kristne er forvirrede og usikre på, hvor grænserne går for sex og porno, og hvilken påvirkning det har på dem.

Det viser en undersøgelse fra 2016 af kristne unges...

------

Sider