Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestefællesskab i Gilleleje

Netprædiken

Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Lars Jensen, Norea Mediemission

Tekst: Markusevangeliet 4,1-20

Juniortræf

Efter gudstejenstene er der kirkefrokst: Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

Mandag d. 25 februar 2019 kl. 19:00 d kl.
Bibelarbejde ved Chr. Maymann

Hvad siger Bibelen om ...?

Onsdag d. 27 februar 2019 kl. 19:30 d kl.
Bibel, Undervisning og Samtale

Emne: Esrael - udvalgt af Gud

  • Hvorfor, til hvad og hvor længe? 1 Mos 12,1-3

Underviser: Hakon Christensen, præst i Hillerød Frimenighed

Sted: Hanne og Kim Sode-Larsen, Mejsevej 12, Helsinge

Velkommen til Gudstjeneste 

hver søndag kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

.

Forårsstævne


Søndag den 3. marts
på Johannesskolen