Søndag d. 29 juli 2018 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Samuel Christensen

Prædiketekst: Luk 15

Søndag d. 5 august 2018 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Kim Sode-Larsen

Tekst: 1 Korintherbrev 6: Advarsel mod et liv i oprør mod Gud

Søndag d. 5 august 2018 kl. 19:00 d kl.
Velkomstmøde for LMH-elever

Prædikant: Mathias Jefsen-Hansen

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

Søndag d. 12 august 2018 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Hakon Christensen

Mulighed for forbøn

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Nyheder fra Luthersk Mission

20. juni 2017

Når Kirsten Hansen tiltræder i begyndelsen af efteråret bliver en væsentlig del af hendes opgaver administration af gaver, udvikling af givertjeneste til LM og kontakt til giverne.

De opgaver er...

------
19. juni 2017

”Gennem mit arbejde med en masse praktiske opgaver bliver jeg stadig brugt i missionsarbejdet.”

Det siger Edward Sango, der i over 25 år har arbejdet for Luthersk Mission i Iringa i Tanzania.

...
------

Sider