Søndag d. 26 maj 2019 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestefællesskab i Gilleleje

Netprædiken

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22

Søndag d. 26 maj 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Søren Brosbøl

Tekst: Johannesevangeliet: 16,23b-28

Mandag d. 27 maj 2019 kl. 19:00 d kl.
Udendørs leg og boldspil
Søndag d. 2 juni 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Peter Mogensen

Tekst: Johannesevangeliet 15,26-16,4

Juniortræf

Mulighed for forbøn

Velkommen til Gudstjeneste 

hver søndag kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.