KALENDER

18/03/2018

Prædikant: Reidar Puggaard Poulsen

Tema: LM 150 år. Det brænder vi for: Nådegaver i funktion, 1 Korintherbrev 12,4-27

Juniortræf

Mulighed for forbøn

19/03/2018

Emne: Tydelig mission

21/03/2018

Underviser: lærer på Dansk Bibel-Institut Torben Kjær

Teks: Matthæusevangeliet 26-28

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

25/03/2018

Prædikant: Søren Brosbøl

29/03/2018

Prædikant: Birger Reuss Schmidt

30/03/2018

Prædikant: Kristian Mogensen

Mulighed for personligt skriftemål

01/04/2018

Prædikant: Hakon Christensen

Sted: Skansekapellet, Skansevej 113-115, Hillerød

02/04/2018

Påskespecial

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

05/04/2018

Johannesskolen indbyder til et 20-minutters bedemøde for skolens aktiviteter

07/04/2018

Temadagen er for alle, der ønsker frimodighed til at leve som missionær i hverdagens almindelige relationer.
Vi vil sætte fokus på livet i evangeliets kraft som det befriende alternativ til en usund aktivisme. Der vil være undervisning, praktisk hjælp og samtale. Det er en fordel, hvis flere fra samme bibelstudiegruppe/cellegruppe kan deltage. 

Undervisere og oplægsholdere er Birger Reuss Schmidt, menighedskonsulent i LM og Peter Leif Mostrup Hansen, frimenighedspræst i Randers og prædikant i LM.

Sted: LM's Missionshus Bethania, Helsingørsgade 32, Hillerød

Mere information kan findes på hjemmesiden hverdagskristen.dk 

Sider