Bibelundervisning i Bethania

Dato: 
Onsdag d. 27 februar 2019 kl. 19:30 d kl.
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 1,18-2,5: Korsets dårskab og 
1 Korintherbrev 5,1-13: Menighedstugt

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød