Bibelundervisning i Bethania

Dato: 
Onsdag d. 27 marts 2019 kl. 19:30 d kl.
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 10,16-33: Dæmonernes bæger og
1 Korintherbrev 11,17-34: Nadveren

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød