Bibelundervisning i Bethania

Dato: 
Onsdag d. 28 august 2019 kl. 19:30 d kl.

Underviser: cand. theol og menighedskonsulent i LM Birger Reuss Schmidt

Evangeliets vej fra Jerusalem til Rom.
Overblik over Apostlenes Gerninger.

"Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst."
Hvad kan vi lære af den første menighed?

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød