Gudstjeneste - påskedag

Gudstjenester
Dato: 
Søndag d. 21 april 2019 kl. 10:30 d kl.

Prædikatn: Peter Olsen

Tekst: Markusevangeliet 16,1-8

Sted: Skansekapellet, Skansevej 113-115, Hillerød