Vi læser i Bibelen

Teenklub
Dato: 
Mandag d. 4 juni 2018 kl. 19:00 d kl.

Emne: Er Bibelen relevant for mig?