Arbejdsfællesskab

En menighed er ikke kun et lyttefællesskab. Der er brug for, at alle bidrager.

Hvis du tænker, at der er noget, du gerne vil byde ind med - eller måske er opmærksom på noget, som ikke bliver gjort - kan du kontakte menighedens præst Hakon Christensen, 40 50 91 75, hc@dlm.dk