LM's ledelse

Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende demokratisk missionsforening

LM er organiseret i lokale kredse og frimenigheder grupperet i regionale afdelinger. Afdelingerne repræsenteres ved Generalforsamlingen (GF), som vælger en Landsstyrelse (LS).

Landsstyrelsen har sammen med lærerådet (LR) det overordnede ansvar på vegne af hele foreningen og skal drage omsorg for, at foreningens liv og virke tjener virkeliggørelsen af foreningens formål.

> Organisationsplan for LM (pdf)

> LM’s vedtægter (pdf)

Generalforsamlingen mødes en gang årligt. Se, hvem der pt sidder i LM's Generalforsamling (pdf).

Lærerådet består af Landsstyrelsen og afdelingsformændene. Se hvem der pt sidder i Lærerådet (pdf).

LS har nedsat en del udvalg og vælger repræsentanter til diverse andre udvalg.
Se listen over udvalg her (pdf).

Landsstyrelsen består af:

 

Landsformand Henrik P. Jensen, Vamdrup
Tlf. 7558 3816. E-mail: hpj(a)hotmail.dk

Karl Haahr, Ølgod
Tlf. 2989 9954. E-mail: haahrprivat(a)gmail.com

Henning Kamp, Odense
Tlf. 6596 1360 / 2961 5885. E-mail: henning.kamp(a)get2net.dk

Asger Mogensen, Vildbjerg.
Tlf. 9712 8648. asger(a)noevlingholm.dk

Christian Feldbech Nissen, Glostrup.
Tlf. 4344 4145. E-mail: feldbech(a)email.dk

Ole Malmgaard, Aarhus
Tlf. 4841 2641, E-mail: olemalmgaard(a)gmail.com 

Helge Paulsen, Helsinge
Tlf. 4879 1232 / 2011 1232, E-mail: hp(a)godthaabsgaard.dk

LS har et overordnede ansvar for foreningens landsansatte medarbejdere i indland og udland. Det daglige ansvar for den ansatte stab varetages af ledelsesteamet (LT), som består af generalsekretær, vicegeneralsekretær og resursechef.