foto: mænd spiser mad
Nogle steder hedder det Middag på Tværs, andre steder Venskabsmiddag eller Kulturmødet. Fælles for arrangementerne er en mulighed for at være sammen under afslappede forhold. Luthersk Mission laver
I en studiegruppe kan man vælge at beskæftige sig med mange forskellige områder, fx: Områder, der relaterer til kulturelle forhold. Områder, der relaterer til religiøse forhold herunder kristendom. I
En tværkulturel sommerlejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende. Lejrene strækker sig typisk over 5
At tage på fisketur sammen er en god aktivitet for dem, der kan lide at fiske. Det kan både være til en ”Put and Take”-sø, en tur til Sluserne i Hvide Sande for at fiske sild eller hornfisk eller med
En del udenlandske kvinder må ikke deltage alene i arrangementer for begge køn. Desuden er erfaringen, at i et kvindefællesskab kan man dele andre ting end i et blandet fællesskab. Kvinder Møder

Sider

Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestefællesskab i Gilleleje

Netprædiken

Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Lars Jensen, Norea Mediemission

Tekst: Markusevangeliet 4,1-20

Juniortræf

Efter gudstejenstene er der kirkefrokst: Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

Mandag d. 25 februar 2019 kl. 19:00 d kl.
Bibelarbejde ved Chr. Maymann

Hvad siger Bibelen om ...?

Onsdag d. 27 februar 2019 kl. 19:30 d kl.
Bibel, Undervisning og Samtale

Emne: Esrael - udvalgt af Gud

  • Hvorfor, til hvad og hvor længe? 1 Mos 12,1-3

Underviser: Hakon Christensen, præst i Hillerød Frimenighed

Sted: Hanne og Kim Sode-Larsen, Mejsevej 12, Helsinge