Kirkelige handlinger

 

Dåb
Dåben er en stor og afgørende begivenhed i livet. Enhver som ønsker at være en del af Jesu kirke på jorden og - mere lokalt - medlem i Hillerød Frimenighed kan blive døbt, såfremt man ikke tidligere er døbt. Er man under 18 år, skal minimum én forælder være medlem i Hillerød Frimenighed

Forud for dåben vil der være en dåbssamtale mellem den som skal døbes eller dennes forælder/forældre samt én af kirkens præster. Her vil der være anledning til at tale om dåbens betydning ligesom gudstjenesteforløbet og dåbsritualet gennemgås. Til dåben skal der være mindst to (og maks fem) dåbsvidner eller faddere. Dåben foregår i forbindelse med vores gudstjenester søndag formiddag.

 

Konfirmation
Konfirmationsundervisningen består normalt af 14 dobbeltlektioner samt en konfirmandhygge aften umiddelbart før konfirmationen. Undervisningen begynder i oktober og tidspunktet aftales med konfirmanderne og deres forældre, så det passer bedst muligt ind i det øvrige ugeprogram. Konfirmationsgudstjenesten afholdes normalt Kristi himmelfartsdag.

Vi anbefaler at supplere vores undervisning med deltagelse på konfirmandkursus - http://konfirmandkursus.dk.

 

Bryllup
Vi tror at ægteskabet er indstiftet af Gud, og at det er et livslangt fællesskab mellem èn mand og èn kvinde. Hvis I gerne vil vies i Hillerød Frimenighed, vil vi gerne hjælpe og forberede jer til det. For at blive viet i Hillerød Frimenighed kræver lovgivningen at minimum én af jer er medlem af kirken.

Alternativt kan der afholdes en gudstjeneste med en kirkelig velsignelse efter at I har været på rådhuset og klaret den borgerlige side af ægteskabsindgåelsen.

Forud for en vielse vil der være samtale(r), som forbereder til både vielsen og ægteskabet, og vi opmuntrer ligeledes til at deltage i forlovelsessamtaler som Luthersk Mission tilbyder (se http://dlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtaler) Selve vielsen sker som et samarbejde mellem Hillerød Frimenighed og brudeparret (mht tid, sted og form).

 

Begravelse
Ved dødsfald kontaktes en fra ældsterådet, som for det første vil være til rådighed for samtale og trøst. Dernæst vil han også være behjælpelig med de praktiske ting ang. planlægning og gennemførelse af begravelsen.

De nogle kirkegårde er kommunalt ejede (fx Skansekirkegården), og et begravelsessted medfører derfor ikke ekstra udgifter for folk, der ikke er medlem af folkekirken. Andre kirkegårde drives af folkekirken, og her kan det betyde en merudgift pga. manglende medlemskab af folkekirken.

 

Forbøn og salvning
I Bibelen er der store løfter om, at Gud hører bøn. Derfor beder vi gerne for hinanden, og vi vil gerne opmuntre dig til at få en anden til at bede for dig. Det kan være en af dine venner eller én af de andre i cellegrupperne eller bibelkredsen, som du har tillid til. Vi giver også mulighed for personlig forbøn i forbindelse med en del gudstjenester i løbet af året, og forud for hver gudstjeneste (kl. 9:45) har vi bedemøde med mulighed for at fremlægge sine forbønsønsker. Du er velkommen uanset, hvad det drejer sig om.

I forbindelse med sygdom er der i Jakobs brev kapitel 5 en særlig opfordring til at få nogle fra menighedens ledelse – hos os ældsterådet – til at salve og bede for sig. Det kan typisk være ved mere alvorlig eller kronisk sygdom. Forud for salvningen vil du normalt få et besøg med en anledning til en sjælesørgerisk samtale og gennemgang af ritualet. Tøv ikke med at henvende dig til ældsterådet, hvis du ønsker at blive salvet.

 

Har du spørgsmål så er du velkommen til at kontakte Hakon Christensen (præst) – E hc@dlm.dk T 40509175 eller en anden fra ældsterådet.