KALENDER

04/06/2020

Lovsangssamling

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

07/06/2020

Prædikant: Helge Paulsen

07/06/2020

Prædikant: Helge Paulsen

07/06/2020

Prædikant: Peter Olsen
Tekst: 1 Thessalonikerbrev 2,1-16: Modtagelsen af evangeliet

Juniortræf

08/06/2020

Michael Mogensen står for aftenen

11/06/2020
14/06/2020

Prædikant: Birger Reuss Schmiddt
Tekst: 1 Thessalonikerbrev 4,1-12: Hellighed og broderkærlighed

Mulighed for forbøn

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

15/06/2020

Vi griller, leger og hygger i LMH's have.
Chr. Maymann holder andagt.

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

18/06/2020

Prædikant: Kristian Mogensen

21/06/2020

Der er kaffe fra kl. 10

Prædikant: Hakon Christensen
Tekst: 1 Thessalonikerbrev 4,14-5,11: Jesu genkomst

 Juniortræf

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød