KALENDER

24/03/2019

Prædikant: Stig Richard Hansen

Tekst: Lukasevangeliet 11,14-28

Juniortræf

25/03/2019

Anna deler nogle af ting med os, som hun har oplevet.

27/03/2019
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 10,16-33: Dæmonernes bæger og
1 Korintherbrev 11,17-34: Nadveren

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

31/03/2019

LMHs kor og band medvirker

(ikke nadver)

01/04/2019

Christian Maymann står for aftenen

03/04/2019

Kreativ snakkeaften hos Lene Sode-Larsen, Bygvangen 15, Hillerød

07/04/2019

De 9 læsninger

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22

07/04/2019

Prædikant: Birger Reuss Schmidt

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Tag gerne en ret mad med til det fælles frokostbord

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød