Gudstjeneste

KALENDER Gudstjeneste

24/02/2019

Prædikant: Lars Jensen, Norea Mediemission

Tekst: Markusevangeliet 4,1-20

Juniortræf

Efter gudstejenstene er der kirkefrokst: Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

10/03/2019

Ved Astrid og Birger Reuss Schmidt

17/03/2019

Medvirkende: Annelise og Axel Rye Clausen

Passet har været missionærer for LM i Tanzania fra 1984-1996 og i Cambodja fra 2003-2018

24/03/2019

Prædikant: Stig Richard Hansen

Tekst: Lukasevangeliet 11,14-28

Juniortræf