KALENDER

26/02/2020

Underviser: cand. theol og rektor for Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen

Tekst: 1. Timotheusbrev

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

27/02/2020

Prædikant: David Skovbjerg

28/02/2020

Hygge for unge fra midt 6. klasse til 19 år

Sted: Jakob Vendelbo, Postmosen 80, Hillerød

01/03/2020

Se særskilt program

02/03/2020
05/03/2020
LMU

Prædikant: Anders Solgaard, Dansk Europanission

08/03/2020

Bibelsøndag med Peter Olsen

Sted: LM's Missionshus, Mårumvej 21, Græsted

08/03/2020

Prædikant: Søren Skovgaard Sørensen

Tema: Det kristne liv! Et liv i Kristus (Kolossenserbrevet 2,6-15)

Juniortræf

Mulighed for forbøn

09/03/2020

Jette Pilgaard Jensen står for aftenen

12/03/2020

Efterskolen Solgården inviterer til en torsdag aften i LMH's Mødesal, Ansgarvej 2

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød