KALENDER

25/08/2019

Netprædiken

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

25/08/2019

Prædikant: Kristoffer Roager
Tekst: Lukasevangeliet 19,41-48: Jesus - bedehus eller røverkule

Juniortræf

Efter gudstjenesten er der åbent hus hos Ulla og Hakon Christensen, Jespervej 63, Hillerød.
Tag gerne en ret med til det fælles frokostbord

26/08/2019

Michael underviser om, hvad Bibelen egentlig er

27/08/2019

Sted: Johannesskolen, Ansgarvej 10, Hillerød

28/08/2019

Underviser: cand. theol og menighedskonsulent i LM Birger Reuss Schmidt

Evangeliets vej fra Jerusalem til Rom.
Overblik over Apostlenes Gerninger.

"Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst."
Hvad kan vi lære af den første menighed?

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

01/09/2019

Prædikant: Henrik Nymann Eriksen

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

02/09/2019

Bibelen er Guds ord til mennesker.

Hakon Christensen gør os klogere på, hvordan den samtidig kan fortælle jødernes historie.

05/09/2019

Lovsangssamling

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

08/09/2019

Prædikant: Stig Richard Hansen

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

08/09/2019

Prædikant: Hakon Christensen
Tekst: Markusevangeliet 7,31-37: Jesus siger: Luk dit op!

Juniortræf

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød