KALENDER

10/03/2019

Prædikant: Thomas Højgaard

10/03/2019

Ved Astrid og Birger Reuss Schmidt

11/03/2019

Hvad siger Bibelen om ...?

17/03/2019

Medvirkende: Annelise og Axel Rye Clausen

Passet har været missionærer for LM i Tanzania fra 1984-1996 og i Cambodja fra 2003-2018

18/03/2019

Lars Frederiksen står for aftenen

20/03/2019

Emne: Esraels fremtid ifølge profeterne

  • En kanal for Guds velsignelse til folkeslagene (Hoseas, Amos, Jeremias, Ezekiel, Zakarias og Jesus)

Underviser: Hakon Christensen, præst i Hillerød Frimenighed

Sted: Hanne og Kim Sode-Larsen, Mejsevej 12, Helsinge

24/03/2019

Prædikant: Stig Richard Hansen

Tekst: Lukasevangeliet 11,14-28

Juniortræf

25/03/2019

Anna deler nogle af ting med os, som hun har oplevet.

27/03/2019
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 10,16-33: Dæmonernes bæger og
1 Korintherbrev 11,17-34: Nadveren

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød