Medlemskab

Hillerød Frimenighed er et åbent og et forpligtende fællesskab.

Åbent – dels fordi alle er velkommen til at deltage i kirkens arbejde, uanset om man er medlem eller ej, og dels fordi alle, der kan tilslutte sig kirkens formål og grundlag, er velkommen som medlem.

Forpligtende – fordi vi forstår os selv som et legeme, der er forpligtet på Guds ord og på hinanden.

Overvejer du at søge medlemskab i Hillerød Frimenighed, opfordrer vi dig til at sætte dig grundigt ind i, hvem vi er, og hvad vi vil. Det kan du gøre ved at læse på hjemmesiden her, ved at deltage i vores aktiviteter og gudstjenester eller ved at kontakte en af præsterne i Ældsterådet og få afklaret dine spørgsmål.

Man er altid velkommen til en helt uforpligtende samtale.

Med dit medlemskab udtrykker du 

 • et ståsted i det kirkelige landskab
 • at du tilslutter dig menighedens vedtægter
 • et tilhørsforhold. Du bliver med-lem (1 Kor 12,12). Det vil sige, du bliver en konkret del af Kristi legeme her på jord, sådan som dette legeme kommer til udtryk i Hillerød Frimenighed
 • et ønske om at deltage i menighedens gudstjenester og tage medansvar for hele menigheden. Det indebærer, at du efter evne støtter menigheden personligt, teologisk, økonomisk og med din tjeneste og forbøn.
 • at vi kan regne med dig

Med dit medlemskab får du 

 • et åndeligt fællesskab, der tager ansvar for dig
 • et åndeligt lederskab, der har ansvar for dig
 • i højere grad mulighed for at tjene ud fra Hillerød Frimenighed med de nådegaver, Gud har givet dig
 • indflydelse i form af stemmeret ved generalforsamlingen

Med dit medlemskab forpligter du dig til 

 • at følge menighedens vedtægter i praksis
 • at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner
 • at anerkende menighedens præster som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente

Optagelsesprocedure: 

 • du udfylder en indmeldelsesblanket og afleverer den til en fra Ældsterådet
 • du bliver kontaktet af en fra Ældsterådet, og I aftaler et tidspunkt for en samtale. Samtalen har tre formål:
  – at du bliver præsenteret for Hillerød Frimenighed, så du helt klart ved, hvad du melder dig ind i
  – at du får anledning til at fortælle om dig selv og motivere dit ønske om medlemskab
  – at drøfte ønsker og muligheder for at konkrete opgaver, du kunne tjene fællesskabet med
 • ansøgningen om medlemskab behandles på førstkommende møde i Ældsterådete, og Ældsterådet underskriver blanketten
 • du får tilsendt den underskrevne blanket og er nu medlem af Hillerød Frimenighed

Vedtægter tryk her

Indmeldelsesblanket tryk her

Hvis du i forvejen er medlem af en lokal LM-kreds i Nordsjælland, kan du her læse om muligheden for dobbeltmedlemsskab LM/Hillerød Frimenighed.