Økonomi

Hillerød Frimenighed har et budget på cirka 500.000 kroner om året. Budgettet dækkes via gaver fra medlemmer og venner af kirken. 

Kasserer er:

Bankkonto nr: 6300 – 0001547439 eller MobilePay nr 19377.

Gaver til Hillerød Frimenighed er fradragsberettiget i henhold til ligningsloven. Læs mere http://www.dlm.dk/stoet/fradragsregler

Hjertelig tak for ethvert beløb